stark

Att vara stark är inte att aldrig falla, att alltid veta, att alltid kunna
Att vara stark är inte att alltid orka skratta, alltid vilja mest och alltid lyckas

Att vara stark är inte att lyfta tyngst ,att komma längst och hoppa högst
Att vara stark är att våga hoppas när ens tro är som svagast. xx